Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Để nhận được học bổng

Ít có học bổng để chi trả toàn bộ chi phí trong quá trình du học, phần lớn là các học bổng để chi trả một phần học phí và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, các bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng chi phí du học, không nên chỉ dựa vào học bổng mà hãy lập kế hoạch cho rõ ràng

Thời gian xin học bổng và nhận kết quả được chia làm 2 dạng như sau:

1.Loại học bổng có thểxin và nhận kết quảtrước khi sang Nhật (rất ít)

2.Loại học bổng có thể xin và nhận kết quả sau khi tới Nhật nhập học

Thi tuyển chọn: xét hồ sơ, thi viết kiểm tra kiến thức tổng quát hoặc kiến thức về ngành học, khả năng ngôn ngữ và phỏng vấn

Cách xin: hầu hết hồ sơ xin học bổng đều phải nộp qua trường mà du học sinh đang theo học. Hãy liên hệ trực tiếp với phòng quản lý lưu học sinh để biết thêm chi tiết

 

Xin học bổng trước khi đến Nhật Bản

Các loi hc bng

Đối tượng và cơ quan cấp học bổng

Học bổng hàng tháng

Địa chỉ liên hệ

Học bổng chính
phủ Nhật Bản (Bộ
Giáo dục và Khoa
học) *1

Tiến cử của Đại sứ quán

Nghiên cứu sinh/Thực tập sinh giáo viên

Tham khảo *1

Liên hệ trực tiếp với các cơ quan đạdiện của Nhật tại nước ngoài
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html
* Ở một số nước, cơ quan chính phủ sẽ là đầu mối liên lạc

Sinh viên đại học/Sinh viên kỹ thuật chuyên nghiệp/Cáctrường dạy nghề/Sinh viên học tiếng Nhật và văn hóa Nhật 

117,000 Yên

Sinh viên chương trình "Những nhà lãnh đạo trẻ" 

242,000 Yên

 

Tiến cử của
trường đại học

Nghiên cứu sinh

Tham khảo *1

Trường bạn đang học (tại nước bạn)

Học bổng khuyến học dành cho du
học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục

Sinh viên học tiếng Nhật và sinh viên học văn hóa Nhật Bản

117,000 Yên

Sinh viên đã thi EJU, muốn học chính quy các trường đại
học, cao đẳng, các trường dạy nghề

48,000 Yên

JASSO
http://www.jasso.go.jp/
scholarship/yoyakuseido.html

Chương trình trao đổi sinh viên (hệ
ngắn hạn)

Đối tượng là sinh viên trao đổi theo hợp tác  2 trường.
Thời gian 8 ngày đến  1 năm

80,000 Yên

Trường bạn đang học (tại nước bạn)

Học bổng đoàn thể, tư nhân

Tùy đoàn thể khác nhau

Đoàn thể

 

Xin học bổng sau khi đến Nhật

Các loi hc bng

Đi tượng và cơ quan cp hc bng

Hc bng hàng tháng

Đa ch liên h

Học bổng chính phủ
Nhật Bản (Bộ Giáo
dục và Khoa học)  *1

Xét tại
nước
Nhật

Nghiên cứu sinh

Tham khảo  *1

Liên hệ  trực tiế p với trường(Nhật Bản)

Sinh viên đại học

117,000 Yên

Học bổng khuyến học dành
cho du học sinh nước ngoài
của Bộ Giáo dục

Đại học/Cao đẳng/Khoa đặc biệt dành cho du học sinh/Kỹ thuật chuyên nghiệp/Dạy nghề/Khoa dự bị/Các sơ sở giáo dục tiếngNhật

48,000 Yên

Liên hệ  trực tiế p với trường (Nhật Bản)

Nghiên cứu sinh/Hệ thạc sĩ/Hệ tiến sĩ

65,000 Yên

Học bổng các đoàn thể

Tùy theo đoàn thể có thể khác nhau

  -

Các đoàn thể tại địa phương hoặc trường mà bạn đang theo học (Nhật Bản)

Học bổng tư nhân

Tùy theo đoàn thể có thể khác nhau

  -

Các tổ chức mà bạn đang theo học (Nhật Bản)

Học bổng của trường, miễn giảm
học phí, chế độ miễn giảm

Tùy theo trường

  -

Các tổ chức mà bạn đang theo học (Nhật Bản)

* 1 Nghiên cứu sinh 143.000 yên; thạc sĩ 144.000 yên; tiến sĩ 145.000 yên

 

Các tin tức liên quan