Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Thủ tục xin cấp học bổng

Tiến hành đăng ký học bổng JASSO thông qua trường mình đang học.

( Về thông tin xét cấp cho Người thi đậu tốt nghiệp trình độ Trường kỹ thuật chuyên nghiệp (bao gồm người có triển vọng đậu) /  Người thi đậu vào đại học hãy đăng ký trực tiếp cho Tổ chức hỗ trợ học sinh Nhật bản)

Quyết định chấp thuận hay không sau khi xem xét với những người đăng ký có được sự tiến cử của Hiệu Trưởng.

Việc xem xét sẽ được thực hiện dựa trên tiêu chuẩn về con người, sức khỏe, học lực, kinh tế gia đình, và tổ chức xem xét trong phạm vi dự toán.
 

Có các hình thức " Xét duyệt có đăng ký trước ", " Xét duyệt khi đang đi học", " Xét duyệt khẩn / xét duyệt khẩn cấp"  trong các hình thức xem xét dành cho sinh viên nhận học bổng.

Lưu ý: Học bổng dành cho du học nước ngoài áp dụng loại " Xét duyệt có đăng ký trước" . Cũng có những trường không áp dụng xét tuyển dạng đăng ký trước trong thời gian đang theo học Cao học.

Đăng ký trước khi nhập học【Xét duyệt có đăng ký trước】

Là chế độ đăng ký học bổng trước khi nhập học

Hãy đăng ký với trường đang theo học vào năm trước khi học lên đại học.

( Về thông tin xét cấp cho Người thi đậy tốt nghiệp trình độ Cao Đẳng ( bao gồm người có triển vọng đậu)/ Người thi đậu vào đại học hãy đăng ký trực tiếp cho Tổ chức hỗ trợ học sinh Nhật Bản )

Xem thông tin chi tiết về Xét duyệt học bổng dạng có đăng ký trước dành cho cấp Đại học/ Cao đẳng/ Trường dạy nghề tại 「Gửi các bạn có nguyện vọng xin cấp học bổng」(PDF:5.52MB)

(※ Đã lược bớt một phần nội dung. Vui lòng liên hệ với trường đang học để nhận sách hướng dẫn cũng như hướng dẫn về thời gian đăng ký)

Vui lòng xác nhận với trường đang học để biết thêm thông tin về thời hạn và kỳ hạn xét tuyển.

 

Đăng ký sau khi nhập học【Xét duyệt khi đang đi học】

Tiến hành xét tuyển học sinh nhận học bổng tại trường vào mùa xuân hàng năm.

Người có nguyện vọng xin cấp học bổng liên hệ đăng ký với bộ phận phụ trách học bổng của trường mình đang theo học.

Những trường hợp bị từ chối xét duyệt với hình thức " Xét duyệt có đăng ký trước" , có thể đăng ký lại.

Đăng ký khẩn【Xét duyệt khẩn/ xét duyệt khẩn cấp】

Trường hợp cần xin học bổng khẩn cấp do các nguyên nhân kinh tế gia định đột ngột thay đổi như ( Người lao động chính trong gia đình bị thất nghiệp, bị bệnh, gặp sự cố, công ty bị phá sản, tử vong, hoặc ở xa, hay nhà bị hỏa hoạn....) thì vui lòng liên hệ với bộ phận phụ trách học bổng tại trường mình đang theo học.

Học bổng loại 1 ( không lãi suất) gọi là Xét duyệt khẩn, học bổng loại số 2 ( có lãi suất) gọi là xét duyệt khẩn cấp.


「HỌC BỔNG CỦA TỔ CHỨC HỖ TRỢ SINH VIÊN NHẬT BẢN JASSO」

HỌC BỔNG DU HỌC NHẬT BẢN

Đăng tải thông tin học bổng để đi du học Nhật Bản

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC BỔNG

「Tờ rơi hướng dẫn về học bổng du học Nhật Bản」(1 năm/lần - Danh mục học bổng Chính phủ Nhật / Học bổng tư nhân / Học bổng các đoàn thể) 

Liên hệ:
Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên du học Nhật Bản
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 Japan
TEL:03-5520-6111 FAX:03-5520-6121

HỌC BỔNG CỦA TỔ CHỨC HỔ TRỢ SINH VIÊN NHẬT BẢN

Chế độ cấp học bổng khuyến học dành cho du học sinh nước ngoài của Bộ giáo dục và khoa học

Chế độ cấp học bổng khuyến học dành cho du học sinh nước ngoài của Bộ giáo dục và khoa học( Những sinh viên ưu tú có thành tích trong kỳ thi du học Nhật Bản)

Học bổng chế độ hỗ trợ cho du học sinh nước ngoài 

Học bổng chương trình trao đổi du học sinh ( hệ ngắn hạn) đã hủy bỏ kể từ năm 2012.

HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU THANH THIẾU NIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG Á THẾ KỶ 21

Chương trình trao đổi sinh viên Nhật- Hàn(Học bổng chương trình giao lưu thanh thiếu niên các nước Đông Á thế kỷ 21(Hàn Quốc))Quỹ giao lưu văn hóa Nhật-Hàn đã hủy bỏ kể từ năm 2012.

 

Công tác hỗ trợ trao đổi sinh viên với đối tượng là các nước Asea và các nước Đông Á theo chương trình giao lưu thanh thiếu niên các nước Đông Á thế kỷ 21 (JENESYS) Công tác tiếp nhận  đã kết thúc từ năm 2011.

Chương trình 「Khoa học không biên giới」(Du học sinh được phái cử của chính phủ Brasil)

Chương trình 「Khoa học không biên giới」(Du học sinh được phái cử của chính phủ Brasil)

Thông tin về trường Đại học, Cao học, trường Cao đẳng có chế độ học bổng (Tìm hiểu về Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản)

 

Các tin tức liên quan