Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

LỊCH SỬ

Các thành phố ở Osaka được hình thành từ thành phố Osaka hiện nay đều là các đô thị cảng có nguồn gốc từ cung điện Naniwa Nagara-Toyosaki, cảng Tsuminoe notsu, cảng Nanbatsu thuộc thời đại Asuka.

Ở cảng Tsuminoe notsu và Nanbatsu, triều đại Yamato, Kenzuisi và Kentoushi, và là cảng quốc tế thực hiện tiếp nhận đối với Hentoushi.

 


Năm 1583, Toyotomi Hideyoshi dựng nên thành Osaka, các thành phố trong đó thì trở thành nơi tập trung về chính trị và kinh tế.

Toyotomi Hideyoshi phá hủy thành ở doanh trại vào 1 mùa hè ở Osaka, Osaka tạm thời bị phá hủy. Thành Osaka được tái dựng lại theo kế hoạch tái thiết của phủ Edo, và cũng theo đó, việc cải biến sông ngòi, khai quật kênh đào cũng đã được tiến hành.

Đặt các cửa hàng ở Osaka và Shohan, gạo cống nộp hằng năm đã được vận chuyển đến các cửa hàng bằng đường thủy. Chính vì vậy đã hình thành nên rất nhiều thành phố trên đường thủy và các cây cầu đến mức độ phải đặt tên cho rất nhiều cây cầu.

Do đó Osaka đã hoàn thành việc tái dựng như là thành phố của nước, và việc luân chuyển hàng hóa khắp Nhật bản trở thành trung tâm chuyên về thương mai và kinh kế được gọi là “Nhà ăn của toàn dân”

 

Ở thời đại trung kì Edo, người ta có thể gọi chung Osaka là「Osaka」và, năm 1868 sau thời kì duy tân Minh Trị, chính phủ mới đã đặt phủ Osaka vào thị trấn Osaka Misato, và từ đó Osaka chính thức được phong là 「Osaka」.

Năm 1889, do chấp hành trật tự đô thi mà thành phố Osaka thuộc chính phủ Osaka được hình thành. Sau đó, sáp nhập thành phố và rừng, vào khoảng năm 1925 thì mở rộng ra toàn khu vực như hiện nay.

Sau đó, ngay sau thời kì Duy Tân Minh Trị, do món nợ không co khả năng chi trả và các khoản tiền khác của vị lãnh đạo nên kinh tế của Osaka bị công kích nặng nề, cùng với việc cận đại hóa kinh tế công nghiệp, Osaka dần dần trở thành trung tâm kinh tế của toàn Nhật bản.

Các tin tức liên quan