Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Về cơ sở dạy tiếng Nhật

Các loại trường: Các cơ sở học tiếng Nhật được phân loại theo tổchức sáng lập, mục đích, điều kiện nhập học và tư cách cư trú như sau:

 

Trường học tiếng Nhật

Đại học tư, cao đẳng dành cho du học sinh các trường tư

Khoa liên quan đến tiếng Nhật tại các trường cao đẳng, đại học, cao học

Người thành lập

Các trường, công ty cổ phần, đoàn thể, cá nhân, quỹ phúc lợi xã hội có tưcách pháp nhân

Đại học, cao đẳng dân lập

Trường đại  học, cao đẳng công lập tự chủ về kinh phí

Mục đích

1/ Học tiếng Nhật

2/ Học tiếng Nhật đểhọc lên tiếp

Học tiếng Nhật để học lên tiếp

Học để lấy bằng

Điều kiện nhập học

Với mục 2/ Dành cho những người hoàn thành hết 12 năm phổ thông

*Quá trình dự bị để vào đại học dành cho những người chưa hoàn thành chương trình 12 năm phổ thông.

Đã hoàn thành 12 năm học

Tùy vào trình độ mỗi (do trường quy định)

Thời gian khóa học

1 năm, 1 năm 3 tháng, 1 năm rưỡi, 1 năm 9 tháng , 2 năm

1 ~2 năm

2~5 năm

Tư cách lưu trú

Du học

1 ~2 năm

 1 ~2 năm

 

Khoa dành riêng cho du học sinh tại các trường đại học tư, khoa đặc biệt dành cho du học sinh cũng có lúc gọi là khoa tiếng Nhật đặc biệt, được thành lập ở các đại học tư, cao đẳng. Tại đây, bạn sẽ được học tiếng Nhật, văn hóa Nhật Bản, tình hình Nhật Bản và các môn học cơ bản để thi vào các trường đại học, cao đẳng và chuyên nghiệp. Trong trường hợp muốn thi vào các trường bạn mong muốn, bạn có thể học theo chế độ tiến cử vào các khoa đặc biệt và có thể sử dụng dịch vụ, thiết bị trong trường học.

 

Lịch nộp đơn: Các bạn hãy thu xếp ít nhất là từ 6 tháng đến 9 tháng để có đủ thời gian chuẩn bị du học.

Tháng 4 ~ tháng 9/tháng 10 ~ tháng 2: Nhận hồ sơ đăng ký học, chuẩn bị hồ sơ, gửi đi

Tháng 9 ~ tháng 11/ Tháng 2 ~ tháng 4: Thời gian nộp hồ sơ

Tháng 1 ~ tháng 3/Tháng 7 ~ tháng 9 : Hồ sơ nhập cảnh, hồ sơ nhập học

Tháng 4       /Tháng 10: Khóa 1 năm, 2 năm /Bắt đầu kháo 1 năm rưỡi

                               (*Ngoài ra cũng có một số ít trường nhập học tháng 1 và tháng 7)

 

Tuyển chọn nhập học: Thông thường việc kiểm tra hồ sơ luôn được tiến hành, nhưng  cũng có trường hợp phỏng vấn học sinh và người bảo lãnh.

<Thủ tục cần nộp và kiểm tra nhập học>

1. Đơn xin nhập học

7. Phí nộp hồ sơ (khoảng 2~3 vạn yên)

2. Giấy chứng nhận thành tích học tập

8. Giấy tờ xác nhận quan hệ với người bảo lãnh*

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp

9. Phỏng vấn người xin học*

4. Thư giới thiệu

10. Phỏng vấn người bảo lãnh*

5. Giấy chứng nhận năng lực bảo lãnh học phí, sinh hoạt phí

11. Thi nhập học ở nước ngoài*

6. Giấy khám sức khỏe

*8.~11. Nếu cần thiết

 

Lưu ý: Vì có thể có sự khác nhau trong giấy tờ nộp cho các trường do đó cần hỏi trực tiếp thật kỹ lưỡng các trường mình có nguyện vọng. Khi tuyển chọn thành công, nhà trường sẽ làm đại lý đi xin tư cách lưu trú cho học sinh

Ý kiến bạn đọc

Các tin tức liên quan