Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Nếu đăng ký thành viên bạn sẽ làm được những điều sau

Có thể xem được thông tin chi tiết của các trường Đại học, Cao Đẳng, Trường dạy nghề, Trường tiếng Nhật,.. tỉnh Phủ Osaka

Sẽ được thông báo và mời tham gia các buổi hội thảo Du học tỉnh Osaka tổ chức (Miễn phí)

Được tặng quà khi tham gia hội thảo Du học (Do Ban Tổ Chức mời qua hệ thống)

Được trực tiếp trao đổi thông tin với đại diện của Trường tại Tp.HCM để giải đáp thông tin nếu có