Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Heisei College of Medical Technology

Dân lập
Trường chuyên môn

6-10-15 Nakatsu, Kita-ku, Osaka

06-6454-1500

Trên cả nước hiệp hội châm cứu có tổng cộng 3790 hội viên (năm 2015) được điều hành bỡi học viện y khoa Heisei. Ngoài ra, còn có các trường chị em, trường liên đới trên toàn quốc, rất nhiều sinh viên cố gắng cho mục tiêu [chuyên gia y khoa của Heisei]. Khoảng cách giữa sinh viên và giáo viên là gần gủi, môi trường học an toàn, hỗ trợ giúp đỡ những sinh viên có cố gắng. 

Trang chủ: http://www.heisei-iryo-gakuen.jp/