Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Nihon Medical Welfare Institute

Dân lập
Trường chuyên môn

1-3-14 Osumi, Higashiyodogawa-ku Osaka

06-6321-0862

Chúng tôi đào tạo nhân lực có năng lực trí tuệ, năng lực tay nghề xuất sắc trong phạm vi y học và kỹ thuật rộng lớn, nhằm hướng đến kỳ thi quốc gia của bác sĩ khoa lâm sàng để rèn luyện nhân cách con người, nâng cao chất lượng của nhân viên y tế để tối ưu hoá việc sử dụng công cụ ME. Trong các Khoa phúc lợi xã hội - khoa phúc lợi sức khoẻ tâm thần, khoa phúc lợi trẻ em, bạn sẽ tìm hiểu về tấm lòng nhân đạo và kỹ năng làm việc xã hội, chúng tôi đào tạo nhân tài có tâm và sự nhạy cảm sâu sắc để hiểu được tâm lý  trẻ nhỏ.

Trang chủ: http://www.nmf.ac.jp