Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Medical Esthetic College

Dân lập
Trường chuyên môn

Osakashi Kitaku Minamioogimachi3

06-6314-0261

Lần đầu tiên tại Nhật Bản, bạn sẽ được giảng dạy bởi các bác sĩ tại trường chuyên nghiệp Este. Bạn sẽ được tìm hiểu tất cả về y học và sắc đẹp. Bạn sẽ được học từ các bác sĩ Medical Este tiên tiến nhất thông qua sự kết hợp giữa làm đẹp và y học. Chăm chúc vào vẻ đẹp tổng thể như trang điểm hay làm mống..., chúng tôi hướng đến đào tạo các chuyên gia thẫm mỹ xuất sắc trong chương tình MEC.

Trang chủ: http://www.mec.ac.jp