Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

ARC Academy Osaka School

Dân lập
Trường tiếng Nhật

1-2-25 Nippombashi-nishi, Naniwa-ku, Osaka

06-6635-1735

Tầm quan trọng nhất của lớp ARC Academy là khả năng giao tiếp. Ở bất kỳ trình độ tiếng Nhật nào, bạn có thể từng bước sử dụng tiếng Nhật để thuecj hiện việc giao tiếp. Có thể học những từ tiếng Nhật cơ bản nhất trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, cứ mỗi học kỳ có các học sinh của trên 20 quốc gia. Trong lớp học thì có nhiều học sinh với nhiều quốc tịch khác nhau, sẽ không có việc sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp, chính vì vậy sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp.

Trang chủ: http://www.arc-academy.net/