Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Sato Gakuen Osaka Bio Medical Professional School

Dân lập
Trường chuyên môn

1-14-30, Shimanouchi, Chuo-ku, Osaka 542-0082

06-6251-8103

Nhạy bén năm bắt nhu cầu của công nghệ sinh học, y tế và phúc lợi xã hội. Cùng với sự kết hợp của 3 yếu tố: kiến thức chuyên môn, kỹ thuật hỗ trợ tại hiện trường và bồi dưỡng nhân cách sẽ góp phần tạo nên những tài năng của một trường chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng đang tập trung vào việc giáo dục, phát triển nguồn nhân lực cho những du học sinh có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. 

Trang chủ: http://www.obm.ac.jp/international/