Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Osaka Kyoiku University (Osaka University of Education)

Quốc lập
Đại học

4-698-1 Asahigaoka, Kashiwara, Osaka 582-8582, Japan

072-978-3300

Trường Đại Học Osaka Kyoiku là một trường Đại học hàng đầu của Nhật Bản với truyền thống lịch sử trên 140 năm. Ở Khoa giáo dục có đào tại 2 ngành đó là giáo viên và giáo dục, sau đại học (thạc sỹ) có 18 chuyên ngành. Với sự chỉ đạo xuất sắc của đội ngũ giáo viên, chúng tôi đang hướng tới hệ thống trường đại học dựa trên nền giáo dục toàn diện để phát triển nguồn nhân lực có thể đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Trang chủ: http://osaka-kyoiku.ac.jp/