Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Kansai College of Television Electronics

Dân lập
Trường chuyên môn

Osakashi Kitaku Minamioogimachi3

06-6314-0261

Chúng tôi đào tạo các kỹ thuật viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực điện và điện tử, phát thanh, truyền thông và điện tử gia dụng. Sau khi kết thúc khoá học ngắn hạn theo quy định của trường, bạn có thể lấy được bằng kỹ sư vô tuyến cấp độ 1 (quốc gia), "Kỹ thuật viên lắp đặt" mạng kết nối công nghệ của DD loại ba (quốc gia). Khi tốt nghiệp khoá kỹ thuật điện của khoa điện-truyền hình, bạn có thể lấy được bằng kỹ thuật viên điện loại 2 (quốc gia).

Trang chủ: http://www.ktds.ac.jp