Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Nihon Science and Information Technology Professional Training College

Dân lập
Trường chuyên môn

1-1-25 Osumi, Higashiyodogawa-ku Osaka

06-6329-6553

Trường khoa học công nghệ thông tin Nhật Bản được thành lập năm 1935, Được bộ nội vụ, bộ thương mại kinh tế công nghiệp, bộ giao thông vận tải, và bộ lao động thương binh xã hội chỉ định là một trường chuyên môn có truyền thống. Hằng năm, có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau như là Điện, điện tử, xây dựng, ô tô và tiếng Nhật,... để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. 

Trang chủ: http://www.nrj.ac.jp/