Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Osaka Shoin Women's Univresity

Dân lập
Đại học

4-2-26,Hishiya-Nishi, Higashi-Osaka City, Osaka

06-6723-8279

Các bạn muốn tìm thấy điều mình muốn làm, muốn phát triển đến mục tiêu mình đã lựa chọn. Để hiện thực hoá những mong ước đó của bạn, Trường ĐH Nữ sinh Osaka Shoin chúng tôi tiến hành giáo dục vững chắc phát triển từ những năm đầu tiên. Nền tảng của chúng tôi là giáo dục đại học (đào tạo) và chương trình hỗ trợ tìm việc làm.
Chúng tôi mở rộng cách nhìn từ nhiều gốc độ khác nhau, đào tạo ra những nhân tài tự chủ. Chúng tôi xây dựng hệ thống hỗ trợ để trực quan sự trưởng thành đó.

Trang chủ: http://www.osaka-shoin.ac.jp/univ/