Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Osaka Sangyo University

Dân lập
Đại học

Osakafu Daitoshi Nakagaito3tyome1-1

072-875-3001

Trường đại học khoa học – nhân văn của chúng tôi hiện có khoảng 9.000 sinh viên. Chúng tôi tự hào vì số lượng du học sinh chất lượng cao và hiện tại chúng tôi đang tiếp nhận khá nhiều du học sinh từ các nước.

Và chúng tôi cũng trang bị đầy đủ chế độ hỗ trợ du học sinh.

●Dự học sinh giảm 50% học phí (học sinh chuyển trường được giảm 30%)

●Có chế độ học bổng phong phú

●Khác

Chúng tôi có tổ chức nhiều hoạt động kết nối văn hoá Nhật Bản như các buổi chào đón tân du học sinh, lễ hội du học sinh, tiến hành các hoạt động giao lưu giữa các ngành học với nhau.

Trang chủ: http://www.osaka-sandai.ac.jp/cgi-bin/cms/index.cgi