Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Osaka City University

Công lập
Đại học

3-3-138 Sugimoto Sumiyoshi-ku, Osaka-shi, JAPAN

06-6605-3452

Osaka City University là một trường đại học công lập mang tính tiêu biểu đầu tiên được sáng lập ở Nhật Bản. Với quy mô lớn, có 8 ngành, 10 khoa nghiên cứu được xây dựng.

Trang chủ: http://www.osaka-cu.ac.jp/ja