Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Osaka Seikei University

Dân lập
Đại học

Osaka Shi, Higasiyodogawa Ku, Aikawa 3-10-62


Trường Đại học nhận được giải thưởng 2 năm liên tiếp "Giải thưởng Du học Nhật Bản"
Tiếp nối năm 2014, năm 2015 trường được chọn nhận giải thưởng "Giải thưởng Du học Nhật Bản" (Các giáo viên trường của Nhật ngữ sẽ giới thiệu Du học sinh muốn học lên)

Trang chủ: