Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Osaka University of Economics

Dân lập
Đại học

2-2-8,Osumi,Higashiyodogawa-ku Osaka Japan

06-6328-2431

Trường Đại học Kinh Tế Osaka chọn truyền thống hệ kinh tế, quản trị kinh doanh làm nền tảng, thúc đẩy trao đổi giao lưu với công đồng địa phương, với các công ty và cộng đồng quốc tế, kết nối toàn thể sinh viên với nhau và tạo cho mỗi sinh viên có tính độc lập và tự chủ. Cung cấp chương trình đào tạo và nghiên cứu cùng với hệ thống hỗ trợ nghề nghiệp.
Với cách đó trường đào tạo ra nhiều chuyên gia với là những công dân có ý thức cao và thực lực tốt góp phần tích cực trong việc cống hiến cho thế giới.

Trang chủ: