Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Học Viện Ehle

Dân lập
Trường chuyên môn

Osakafu Osakasi Naniwaku Nanbanaka3-9-3

06-6647-0018

Tập hợp các bạn du học sinh có mục tiêu học tại các  trường đại học Tokyo, đại học Kyoto, Đại học Osaka, Đại học công lập, Cao học và muốn làm việc tại Nhật !
Tổng số học viên đậu vào các trường đại học quốc gia, cao học sau khi tốt nghiệp vào tháng 9 năm 2014, tháng 3 năm 2015 là 156 người, trong đó có 23 người đậu vào các trường đại học Tokyo, đại học Kyoto, Đại học Osaka,.
Với các chuyên ngành như Anh ngữ, Vật lý, Hóa học đối với trường hợp học lên Đại Học, có hướng dẫn phỏng vấn cũng như kế hoạch nghiên cứu đối với học lên cao học nên học viên có thể an tâm.
Đảm bảo 100% có việc làm ở khóa học Dual Business.

Trang chủ: http://www.ehle.ac.jp/