Cổng Thông Tin Du Học Nhật Bản

Meric Japanese Language School

Dân lập
Trường tiếng Nhật

1-10-6 Nippombashi Higashi Naniwaku Osaka Japan

06-6646-0330

Trường Nhật ngữ Meric không chỉ đào tạo tiếng Nhật, mà chúng tôi đã và đang gửi nhiều DHS đến các trường chuyên môn, Cao đẳng, Đại học tại Nhật Bản. Tỷ lệ DHS học lên các trường khác luôn duy trì ở mức trên 80%, thông qua các biện pháp hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình đào tạo. Thêm nữa, các chế độ học bổng, công việc làm thêm, hỗ trợ tìm kiếm việc làm,.. từ khi DHS nhập học đến khi tốt nghiệp cũng luôn được thực hiện song hành. Cuộc sống DHS tại Trường Nhật ngữ Meric chúng tôi chắc chắn sẽ tạo được hành trang vững chắc cho các bạn trong tương lai.

Trang chủ: http://www.meric.co.jp/meric/